Fizyka Techniczna

na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki

Start Rekrutacja

Studia


Nanoinżynieria

 • Dziedzina nauki i techniki, zajmująca się obiektami o rozmiarach nanometrowych znajdujących liczne ważne zastosowania.
 • Multidyscyplinarność – zajęcia prowadzone we współpracy z Wydziałami Chemicznym oraz Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki.
 • Solidne umiejętności w zakresie metod numerycznych i ich zastosowań.
 • Wiedza o technologiach wytwarzania nanostruktur metodami chemicznymi (nanokryształy) oraz fizycznymi (warstwa po warstwie).
 • Umiejętności w zakresie badania nanostruktur i ich stosowania w wysokospecjalistycznych urządzeniach wykorzystywanych w biomedycynie, laserach, ogniwach słonecznych, źródłach pojedynczych fotonów do kryptografii i czujnikach substancji toksycznych.

Fotonika

 • Dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki i elektroniki w celu opracowywania nowych urządzeń i technologii wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu do przenoszenia i przetwarzania informacji.
 • Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie fizyki, optyki i elektroniki.
 • Program nauczania obejmuje fizykę ciała stałego, optykę fizyczną, optykę kwantową (lasery), optykę nieliniową, optyczne metody pomiarowe, fizykę światłowodów (standardowych i fotonicznych), a także szerokie wykształcenie w dziedzinie elektroniki, w tym teorię obwodów, przyrządy i układy półprzewodnikowe, technologie mikroelektroniczne, układy analogowe i cyfrowe, mikrokontrolery i technikę mikrofalową.
 • Jedną z atrakcji tej specjalności jest możliwość zdobycia wiedzy w zakresie techniki światłowodowej, która przyczynia się do coraz bardziej efektywnego funkcjonowania Internetu.


Oferujemy studia

I stopnia

stacjonarne inżynierskie
7 semestrów w specjalnościach:

 • Fotonika
 • Nanoinżynieria

II stopnia

stacjonarne magisterskie
3 semestry w specjalnościach:

 • Fotonika
 • Nanoinżynieria

Najwyższa ocena od PKA

W 2017 roku kierunek Fizyka Techniczna otrzymał ocenę wyróżniającą nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Jest to najwyższa ocena, rzadko przyznawana. Wyróżnienie uzyskano dzięki wysoko ocenionej koncepcji kształcenia. Bardzo duże uznanie znalazły też poziom kadry naukowej oraz nowoczesna baza laboratoryjna, która wyróżnia nasze studia na tle kraju.

Zobacz dokumentPlan i program


Studia I stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Fotonika
Nanoinżynieria

Studia II stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Fotonika
Nanoinżynieria

Wybrani Wykładowcy


Po Studiach


 • Praca w przemyśle Hi-tech, np. w działach badawczo-rozwojowych firm wytwarzających urządzenia optoelektroniczne.
 • Prowadzenie badań naukowych w uczelniach i instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju lub zagranicą.
 • Praca wykorzystująca modelowanie i metody numeryczne, np. analityka finansowego lub ubezpieczeniowego.
 • Praca w laboratoriach kryminalistycznych.
 • Praca w firmach telekomunikacyjnych.

Wybrani Absolwenci


Rozważasz studia na WPPT?

Z myślą o Tobie powołaliśmy koordynatorów dla kierunku Fizyka Techniczna.

Możesz się zwrócić do nich z każdym pytaniem dotyczącym studiowania na WPPT.

Kontaktujesz się bezpośrednio z doświadczonym pracownikiem, który współtworzył program studiów i wykłada na danym kierunku.
Do Twojej dyspozycji jest też drugi koordynator, który pokaże Ci studia z innej perspektywy - studenckiej.

dr hab. inż.
Krzysztof Ryczko
Dąbrówka Biegańska

Chcesz u nas studiować ?


Koniecznie odwiedź serwis internetowy poświęcony rekrutacji, aby poznać procedurę przyjęć na studia.

Rekrutacja

Kontakt


Adres do korespondencji

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 234

71 320 25 79 (sekretariat)
71 328 36 96
dziekan.wppt@pwr.edu.pl

Dziekanat

Kierownik dziekanatu
71 320 40 81

I stopień kształcenia
71 320 43 57
71 320 46 21

II stopień kształcenia
71 320 42 43

Zobacz również inne kierunki studiów na WPPT