O Wydziale
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) Politechniki Wrocławskiej jest jednym z 13 wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Kształcimy i prowadzimy badania naukowe w zakresie nauk ścisłych, takich jak fizyka, matematyka i informatyka, oraz nauk technicznych związanych z inżynierią biomedyczną.

Wiedza i kultura techniczna zdobywane podczas studiów oraz udział w badaniach naukowych przygotowują przyszłych absolwentów WPPT do aktywnego uczestnictwa w rozwoju technicznym i ekonomicznym kraju.

Wiedza i umiejętności zdobywane i rozwijane na Naszym Wydziale przy współpracy z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi pozwalają przyszłym absolwentom rozumieć, śledzić i współtworzyć szybko rozwijające się dziedziny naukowe, nowe technologie i zaawansowane technicznie urządzenia, metody pomiarowe i diagnostyczne, algorytmy i zaawansowane oprogramowanie.

Badania naukowe

Prowadzimy badania naukowe w następujących dziedzinach:

 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • dyscyplina nauki fizyczne
  • dyscyplina informatyka
  • dyscyplina matematyka
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • dyscyplina inżynieria biomedyczna
  • dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja
Badania naukowe pwr

Kształcimy młodą kadrę naukow

Kształcimy młodą kadrę naukową

Nasza kadra naukowa sprawuje opiekę nad doktorantami w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne
 • inżynieria biomedyczna
 • informatyka
 • matematyka
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Umożliwiamy karierę akademicką najzdolniejszym absolwentom.

Wkład w rozwój

Pracownicy Naszego Wydziału prowadzą pionierskie badania naukowe, mające często znaczenie strategiczne dla nauki polskiej, w czterech dyscyplinach naukowych (matematyka, informatyka, fizyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna), a także badania interdyscyplinarne na styku tych dziedzin.

Oferujemy studentom uczestnictwo w badaniach naukowych, zwłaszcza podczas studiów drugiego stopnia i poprzez uczestnictwo w Kołach Naukowych. Także wiele prac dyplomowych bezpośrednio związanych jest z badaniami naukowymi.

Wkład w rozwój

współpraca

Współpraca

Prowadzimy i wciąż poszerzamy aktywną współpracę naukową i dydaktyczną z wiodącymi ośrodkami akademickimi i badawczymi na świecie.

Oferujemy zdobywanie doświadczenia za granicą. Zapraszamy również zagranicznych naukowców do współpracy w ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej na Naszym Wydziale.

Studia na WPPT

Kształcimy studentów na 6 kierunkach studiów.

Na Wydziale dominują kierunki podstawowe oraz interdyscyplinarne, co skutkuje coraz większym zainteresowaniem absolwentami Wydziału ze strony pracodawców w kraju i za granicą.

Współpracujemy z innymi wydziałami w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia w zakresie fizyki. Zapewnia to szczególne miejsce Wydziału w strukturze Politechniki.

Oprócz kształcenia własnych studentów, organizujemy i prowadzimy zajęcia z fizyki na większości wydziałów Politechniki.

Studia na WPPT

Studia z przyszłością

Studia z przyszłością

Kierunki studiów na Naszym Wydziale otrzymały certyfikat Studia z przyszłością.

To wyróżnienie, przyznawane przez grono ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu promowanie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach.

Kierunki studiów


WPPT w liczbach


6
kierunków studiów
176
nauczycieli akademickich
1808
studentów
12
kół naukowych
52
laboratoria
7374
absolwentów

Chcesz u nas studiować?


Koniecznie odwiedź serwis internetowy poświęcony rekrutacji, aby poznać procedurę przyjęć na studia.

Rekrutacja

Kontakt


Adres do korespondencji

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 234

71 320 25 79 (sekretariat)
71 328 36 96
dziekan.wppt@pwr.edu.pl

Dziekanat

Kierownik dziekanatu
71 320 40 81

I stopień kształcenia
71 320 43 57
71 320 46 21

II stopień kształcenia
71 320 42 43