Informatyka algorytmiczna

na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki

Start Rekrutacja

Studia


Studenci tego kierunku otrzymają wykształcenie informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymagających stosowania zaawansowanego aparatu matematycznego. Program nauczania przewiduje opanowanie umiejętności projektowania i realizacji oprogramowania w zaawansowanych technologicznie dziedzinach. Główne bloki zajęć to: programowanie, konstrukcja i analiza algorytmów, bazy danych i systemy informacyjne, logika algorytmiczna i weryfikacja programów, metody stochastyczne i statystyka obliczeniowa, metody numeryczne, kryptografia. Studenci mają dostęp do laboratoriów komputerowych wyposażonych w sprzęt i nowoczesne oprogramowanie, wspomagające badania naukowe i zarządzanie przedsiębiorstwami. Dużą wagę przywiązuje się do modelowania zjawisk losowych, metod numerycznych oraz bezpieczeństwa danych.Oferujemy studia

I stopnia

stacjonarne inżynierskie
7 semestrów w specjalnościach:

  • Informatyka Algorytmiczna

II stopnia

stacjonarne magisterskie
3 semestry w specjalnościach:

  • Algorytmika
  • Computer Security (studia po angielsku)

Plan i program


Studia I stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Informatyka Algorytmiczna

Studia II stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Algorytmika
Computer Security

Wybrani Wykładowcy


Po Studiach


W trakcie studiów inżynierskich (I stopnia) uczymy wielu narzędzi w tym nowoczesnych języków programowania, jednak główny nacisk położony jest na przekazywaniu zaawansowanej wiedzy algorytmicznej, w tym takiej która dotyczny najważniejszych trendów światowej informatyki (big data, kryptografia, systemy bazodanowe). To pozawala absolwentom elastycznie dopasowyać się do rynku pracy i jednocześnie podejmować zadania na bardzo wysokim poziomie technologicznym i koncepcyjnym, gdzie sama umiejętność programowania nawet wsparta podstawową znajomością algorytmiki, bywa niewystarczająca.

W trakcie studiów I stopnia studenci uczą się także prowadzić projekty programistyczne oraz współpracy z nie-informatykami (np. prowadzimy kursy z pogranicza prawa i technologii informatycznych). W trakcie studiów student będzie miał obowiązek zaliczenia co najmniej jednego kursu w języku obcym.

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) będzie miał możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu wielu najważniejszych gałęzi informatycznych (w tym machine learning, bezpieczeństwo komputerowe, automatyczna weryfikacja).

Wybrani Absolwenci


Rozważasz studia na WPPT?

Z myślą o Tobie powołaliśmy koordynatorów dla kierunku Informatyka.

Możesz się zwrócić do nich z każdym pytaniem dotyczącym studiowania na WPPT.

Kontaktujesz się bezpośrednio z doświadczonym pracownikiem, który współtworzył program studiów i wykłada na danym kierunku.
Do Twojej dyspozycji jest też drugi koordynator, który pokaże Ci studia z innej perspektywy - studenckiej.

prof. dr hab. inż.
Marek Klonowski

Chcesz u nas studiować ?


Koniecznie odwiedź serwis internetowy poświęcony rekrutacji, aby poznać procedurę przyjęć na studia.

Rekrutacja

Kontakt


Adres do korespondencji

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 234

71 320 25 79 (sekretariat)
71 328 36 96
dziekan.wppt@pwr.edu.pl

Dziekanat

Kierownik dziekanatu
71 320 40 81

I stopień kształcenia
71 320 43 57
71 320 46 21

II stopień kształcenia
71 320 42 43

Zobacz również inne kierunki studiów na WPPT