Inżynieria Biomedyczna

na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki

Start Rekrutacja

Studia


Inżynieria Biomedyczna stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą zagadnienia nauk technicznych, medycznych i przyrodniczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest to jedna z głównych dziedzin decydujących o postępie współczesnej medycyny. Pojęcia takie jak biosensory, biomateriały, biomechanika, optyka i elektronika medyczna, inżynieria biomolekularna, biomedyczne przetwarzanie sygnałów i obrazów, nośniki leków, sieci neuronowe, telemedycyna czy inżynieria tkankowa i nanobiotechnologia wchodzą w zakres szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. Zapotrzebowanie na specjalistów na świecie stale rośnie.Oferujemy studia

I stopnia

stacjonarne inżynierskie
7 semestrów w specjalnościach:

  • Biomechanika inżynierska
  • Elektronika medyczna
  • Informatyka medyczna
  • Optyka biomedyczna

II stopnia

stacjonarne magisterskie
3 semestry w specjalnościach:

  • Elektronika medyczna
  • Optyka biomedyczna
  • Informatyka medyczna

Studia z przyszłością

Inżynieria Biomedyczna otrzymała certyfikat Studia z przyszłością, a także Laur Innowacji.

To wyróżnienie jest przyznawane przez grono ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom studiów na polskich uczelniach.

Studia z przyszłością

Plan i program


Studia I stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Elektronika medyczna
Optyka biomedyczna
Biomechanika inżynierska
Informatyka medyczna

Studia II stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Elektronika medyczna
Optyka biomedyczna
Informatyka medyczna

Wybrani Wykładowcy


Po Studiach


Absolwenci posiadać będą przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera medycznego. Wykształcenie w tym zakresie pozwoli na pracę w zespołach tworzących aparaturę medyczną, ale też w jednostkach służby zdrowia eksploatujących nowoczesne urządzenia. Wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów biologicznych pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na dokonywanie bardzo ważnej obecnie integracji złożonej aparatury medycznej z systemami przetwarzania i transmisji danych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb medycznych, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, firmach specjalizujących się w produkcji lub sprzedaży aparatury medycznej, jak również w jednostkach służby zdrowia i jednostkach wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyki medycznej oraz w jednostkach badawczych.

Wybrani Absolwenci


Rozważasz studia na WPPT?

Z myślą o Tobie powołaliśmy koordynatorów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Możesz się zwrócić do nich z każdym pytaniem dotyczącym studiowania na WPPT.

Kontaktujesz się bezpośrednio z doświadczonym pracownikiem, który współtworzył program studiów i wykłada na danym kierunku.
Do Twojej dyspozycji jest też drugi koordynator, który pokaże Ci studia z innej perspektywy - studenckiej.

inż.
Katarzyna Fojcik
inż.
Michał Adamski

Chcesz u nas studiować ?


Koniecznie odwiedź serwis internetowy poświęcony rekrutacji, aby poznać procedurę przyjęć na studia.

Rekrutacja

Kontakt


Adres do korespondencji

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 234

71 320 25 79 (sekretariat)
71 328 36 96
dziekan.wppt@pwr.edu.pl

Dziekanat

Kierownik dziekanatu
71 320 40 81

I stopień kształcenia
71 320 43 57
71 320 46 21

II stopień kształcenia
71 320 42 43

Zobacz również inne kierunki studiów na WPPT