Inżynieria kwantowa

na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki

Start Rekrutacja

Studia


Inżynieria kwantowa – to nowy kierunek studiów w obszarze zagadnień technologii kwantowych i przemysłu nowoczesnych technologii (high-tech). Kierunek oferuje kształcenie laboratoryjne i teoretyczne między innymi w zakresie kwantowej inżynierii światła i energii i kwantowych technologii informatycznych. Studia związane są z Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) wyposażonym w najwyższej klasy aparaturę badawczą oraz z unikatowym w skali międzynarodowej Laboratorium Kryptografii Kwantowej. NLTK to ogólnopolska sieć nowoczesnych laboratoriów naukowych działających od 2010 roku w obszarze kwantowych technologii ufundowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość sprzętu laboratoryjnego zakupionego w ramach dotacji z POIG wynosi ok. 8 mln PLN. Zatem studia związane z NLTK zapewniają solidny fundament wykształcenia teoretycznego i zdobycie unikalnych umiejętności eksperymentalnych oraz dają możliwość rozwoju karier, zarówno przemysłowych, jak i naukowych, w Polsce i za granicą. Jest to nowatorska oferta studiów o zróżnicowanym poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji, od poziomu standardowego do elitarnego, zindywidualizowana w zakresie współczesnych zagadnień fizyki teoretycznej, eksperymentalnej i jej kwantowych zaawansowanych i nowoczesnych zastosowań.Oferujemy studia

I stopnia

stacjonarne inżynierskie
7 semestrów w specjalnościach:

  • Inżynieria kwantowa

II stopnia

stacjonarne magisterskie

  • Inżynieria kwantowa

Studia z przyszłością

Inżynieria kwantowa otrzymała certyfikat Studia z przyszłością.

To wyróżnienie, przyznawane przez grono ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu promowanie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach.Plan i program


Studia I stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Inżynieria kwantowa

Studia II stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Inżynieria kwantowa

Wybrani Wykładowcy


Po Studiach


Absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie fizyki doświadczalnej i teoretycznej, matematyki wyższej oraz umiejętności praktycznego stosowania szerokiego wachlarza użytkowych pakietów informatycznych i specjalistycznych inżynierskich systemów informatycznych (jak COMSOL). Ma pogłębioną wiedzę z zakresu mechaniki kwantowej i jej ultranowoczesnych zastosowań technologicznych rozwijanych w XXI wieku, w obszarze światła i energii oraz informatyki kwantowej. Posiada także pogłębioną wiedzę z zakresu nanotechnologii półprzewodnikowych kropek kwantowych i nano-struktur metalicznych, nadprzewodników i zastosowań w miniaturyzacji technologii informatycznych i elektronicznych. Absolwant ma też rozeznanie w zakresie aktualnie rozwijanej fizyki fazy skondensowanej i nowoczesnych obszarów fizyki kwantowej i kosmologii, grawitacji. Potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: optoelektronicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi. Absolwenci mają certyfikowaną umiejętność obsługi światowej klasy aparatury badawczej z Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych (spektroskopia ramanowska i AFM mikroskopia sił atomowych, QKD kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego). Posiada wiedzę pozwalającą na praktyczne zastosowanie high-tech w przemysłowych instalacjach fotowoltaicznych odnawialnej energii.

Wybrani Absolwenci

Kierunek Inżynieria kwantowa został uruchomiony w 2016 roku, więc nie ma jeszcze swoich absolwentów. W pewnym sensie jest kontynuacją wygaszanego kierunku „Fizyka”, którego wybranych absolwentów przedstawiamy poniżej.


Rozważasz studia na WPPT?

Z myślą o Tobie powołaliśmy koordynatorów dla kierunku Inżynieria kwantowa.

Możesz się zwrócić do nich z każdym pytaniem dotyczącym studiowania na WPPT.

Kontaktujesz się bezpośrednio z doświadczonym pracownikiem, który współtworzył program studiów i wykłada na danym kierunku.
Do Twojej dyspozycji jest też drugi koordynator, który pokaże Ci studia z innej perspektywy - studenckiej.

dr inż.
Eunika Zielony
Michał Kupczyński

Chcesz u nas studiować ?


Koniecznie odwiedź serwis internetowy poświęcony rekrutacji, aby poznać procedurę przyjęć na studia.

Rekrutacja

Kontakt


Adres do korespondencji

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 234

71 320 25 79 (sekretariat)
71 328 36 96
dziekan.wppt@pwr.edu.pl

Dziekanat

Kierownik dziekanatu
71 320 40 81

I stopień kształcenia
71 320 43 57
71 320 46 21

II stopień kształcenia
71 320 42 43

Zobacz również inne kierunki studiów na WPPT