Optyka

na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki

Start Rekrutacja

Studia


Wydział Podstawowych Problemów Techniki ma długoletnie tradycje (prawie 50 lat) i bogate doświadczenie w kształceniu specjalistów w zakresie optyki. Pod koniec lat 90-tych XX wieku nasza oferta edukacyjna została wzbogacona o fotonikę. Kadra wydziału prowadzi badania naukowe w dziedzinie optyki i fotoniki, co wymaga ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji. Staramy się regularnie dostosowywać program studiów, do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Aktualnie oferowane specjalności na kierunku Optyka to: (I stopień studiów) Optyka Okularowa i Inżynieria Optyczna; (II stopień studiów) Optometria i Inżynieria Optyczna i Fotoniczna. Ponadto oferujemy również kształcenie na III stopniu (studia doktoranckie), w zakresie Optyki, Fotoniki i Optometrii.Oferujemy studia

I stopnia

stacjonarne inżynierskie
7 semestrów w specjalnościach:

  • Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
  • Optyka Okularowa

II stopnia

stacjonarne magisterskie
3 semestry w specjalnościach:

  • Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
  • Optometria

Plan i program


Studia I stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
Optyka Okularowa

Studia II stopnia

SpecjalnośćPlanProgram
Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
Optometria

Wybrani Wykładowcy


Po Studiach


Znaczenie optyki i fotoniki, w różnych gałęziach przemysłu, usług, wojska, nauki rośnie z każdą dekadą. Skutkuje to rosnącym i wysoce zróżnicowanym rynkiem pracy czekającym na potencjalnych absolwentów.

Studenci po specjalizacji Optyka Okularowa (I stopień) oraz Optometria (II stopień) znajdują zatrudnienie w zakładach optycznych lokalnych oraz sieciowych, gabinetach okulistycznych, w handlu związanym z branżą oftalmiczną. Z powodzeniem zakładają również własne firmy oraz podejmują studia III stopnia (studia doktoranckie) na naszym Wydziale, lub w ośrodkach zagranicznych.

Studenci po specjalizacji Inżynierii Optycznej (I stopień) oraz Inżynierii Optycznej i Fotonicznej (II stopień) znajdują zatrudnienie w przemyśle, dużym i małym, skoncentrowanym na produkcji optycznej, lub wykorzystującym w produkcji metody optyczne. Nasi absolwenci pracują w Polsce i zagranicą, w tym w renomowanych firmach branży technologicznej, telekomunikacyjnej czy farmaceutycznej. Interesującym rynkiem pracy jest branża związana z techniką świetlną (projektowanie oświetlenia). Część z naszych absolwentów decyduje się na studia doktoranckie (w Polsce lub zagranicą) znajdując następnie zatrudnienie na uczelniach i w ośrodkach badawczych i rozwojowych w Polsce i zagranicą, w tym tak prestiżowych jak na przykład ESO (Europejskie Obserwatorium Południowe).

Coraz większa liczba naszych studentów z powodzeniem szuka pracy już w czasie studiów. Jest to zajęcie na część etatu, lub zlecenie, obejmujące również ambitne zadania związane z pracą na rzecz projektów naukowych (w tym w projektach kosmicznych), w projektach programistycznych u największych potentatów (np. Google, gdzie znajomości optyki i technik programowania jest wysoce przydatna przy pracach związanych z rzeczywistością wirtualną).

Wybrani Absolwenci


Rozważasz studia na WPPT?

Z myślą o Tobie powołaliśmy koordynatorów dla kierunku Optyka.

Możesz się zwrócić do nich z każdym pytaniem dotyczącym studiowania na WPPT.

Kontaktujesz się bezpośrednio z doświadczonym pracownikiem, który współtworzył program studiów i wykłada na danym kierunku.
Do Twojej dyspozycji jest też drugi koordynator, który pokaże Ci studia z innej perspektywy - studenckiej.

dr hab. inż., prof. ucz.
Piotr Kurzynowski
Weronika Lamperska

Chcesz u nas studiować ?


Koniecznie odwiedź serwis internetowy poświęcony rekrutacji, aby poznać procedurę przyjęć na studia.

Rekrutacja

Kontakt


Adres do korespondencji

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 234

71 320 25 79 (sekretariat)
71 328 36 96
dziekan.wppt@pwr.edu.pl

Dziekanat

Kierownik dziekanatu
71 320 40 81

I stopień kształcenia
71 320 43 57
71 320 46 21

II stopień kształcenia
71 320 42 43

Zobacz również inne kierunki studiów na WPPT